Általános Szerződési Feltételek

 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a MotherNature-Anyatermészet Egyesület (továbbiakban: szolgáltató) által üzemeltetett honlap (anyatermeszet.hu) használatára vonatkozó feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A felhasználók adományozása csak az ÁSZF elfogadásával válik érvényessé.

Weboldal üzemeltetője:

Neve: MotherNature-Anyatermészet Egyesület
Cím: Kiszombor, 6775, Kiszombor, Táncsics u. 4
Adószám: 19248831-1-06
Bírósági nyilvántartási szám: 06-02-0003448

Az egyesület adatai:

Telefon: +36 20 366 4143
E-mail: mothernaturehungary@gmail.com, hello@anyatermeszet.hu
Egyesület címe: Kiszombor, 6775, Kiszombor, Táncsics u. 4
Adószám:  19248831-1-06
Bírósági nyilvántartási szám
Elnök: Dömösi Emese

A szolgáltató célja

A Mother Nature – AnyaTermészet Egyesület célja, hogy elsősorban nőket és anyákat támogasson a női életszakaszok állomásain, aktív társadalmi és közösségi szerepvállalásban illetve nőkkel, családokkal foglalkozó szakemberek kompetenciáit fejlessze valamint hazai és nemzetközi segítő kapcsolati hálót alakítson ki közöttük. Tesszük mindezt a nonformális tanulás, természeti és művészeti eszközökkel.

A weboldalon lehetőség van ezt a célt támogatni. Az egyesület által létrehozott, anyákat, nőket támogató szolgáltatások, módszertani anyagok, előadások, műhelyek, módszertani eszközök a szervezet alaptevékenységébe tartozó tevékenységek. A befolyó összegeket az egyesület alaptevékenységből befolyó bevételként kezeli, és az alap tevékenységére, az anyák és nők támogatására fordítja.

A befolyó összegek az egyesület elnöksége kezeli, az egyesületi tevékenységre fordítja és évente a közgyűlésen beszámol a költségvetés kezeléséről a közgyűlésnek.

Az ÁSZF elfogadása, a szerződés létrejötte, hatálya:

A szolgáltató ÁSZF szerinti szolgáltatások igénybevételéhez a jelen ÁSZF elfogadása szükséges.
Az ÁSZF elfogadása a szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon a vevő regisztrációja/jelentkezése során történik, az űrlapon található, az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével.
A sikeres regisztráció/jelentkezés egyik előfeltétele az ÁSZF feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel a szolgáltató és a vevő között az ÁSZF szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre.
Abban az esetben, ha a vevő az ÁSZF feltételeit a fenti módon nem fogadja el, nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra/jelentkezésre sincs lehetősége.
Az ÁSZF elfogadását és a sikeres regisztrációt/jelentkezést követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.
A vevő a Megrendelem/Jelentkezem gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások:

  • Csoportos műhelyfoglalkozások
  • Online Módszertani bemutatók
  • Módszertani segédeszköz (kártyacsomag)
  • Online workshopok, műhelyfoglalkozások
  • Előadássorozatok klubtagsággal
  • Ezek kombinációja

A rendelés menete:

A megrendelő űrlap kitöltésével történik a rendelés. A vevőtől kért adatok: teljes név, e-mail cím, lakcím, szükség esetén szállítási név, cím, telefonszám. Az összes adat megadására szükség van a megrendelés teljesítéséhez. A megrendelőlap helyes kitöltéséért, az adatok pontos megadásáért a vevő felel.
A megrendelés leadásának feltétele az általános vásárlási feltételek és adatkezelési tájákoztató ismerete és elfogadása.
A megrendelés gombra kattintva a vevő elküldi a megrendelését. Ezzel létrejön a vevő és a szolgáltató közti elektronikus úton megkötött szerződés.
A vevő a megrendelésről az általa megadott email címen visszaigazolást kap, illetve a vásárlás számlája is e-mailben érkezik meg a részére.

A vevő jogai és kötelezettségei

A vevő, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett szolgáltatáson jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatás igénybevételére.
A vevő jogosult a megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.
A vevő, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett szolgáltatásokon való tényleges részvételre nem kötelezhető. Amennyiben azonban a szolgáltatáson nem vesz részt, és annak megkezdése előtti 72 óráig előzetesen nem mondja azt le, nem kérheti a szolgáltatás megtartását, és a díj visszafizetését.
A vevő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéról meggyőződni, az ebben történt változást a szolgáltatás megkezdéséig jelenteni.
A vevő a szolgáltatásokon köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a foglalkozás megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja.

A szolgáltatás helye és ideje

A szolgáltatásokat a szolgáltató a www.anyatermeszet.hu weboldalon és ahhoz tartozó Facebook oldalon megjelölt helyszínen rendezi meg, a helyszínben történő változásokról szolgáltató köteles a vevőket értesíteni. A módszertani segédeszközök kiszállítása a Csomagpont szolgáltatón keresztül történik.  A kifizetett megrendelések 5 munkanapon belül  csomagolásra és feladása kerülnek ajánlott csomag küldeményként.  A Csomagpont szolgáltató által elkövetett hibák és mulasztások okán bekövetkezett kiszállítási csúszásért és a termék esetleges megrongálódásáért a szolgáltató nem felel.
A kiszállítás díja Magyarországra bruttó 1,800 Ft, melyet alapesetben az egyesületünk áll. Külföldi címre egyedi megegyezés szerint szállítunk. Csomagautomatába, futárcég által történő kiszállításra nincs mód. A megrendelt módszertani segédeszközök kiszállításának, épségének, célba juttatásának felelőssége a Csomagpont szolgáltatót terheli. Amennyiben a kiszállítás a vevő  hibájából nem valósul meg és a csomag visszakerül a szolgáltatóhoz, az ismételt kiszállítást csak a kiszállítási költség újbóli megfizetése esetén tudjuk vállalni. Vagy a vásárló élhet az elállás jogával. A szolgáltató nem vállal felelősséget a vásárló hibájából történő sikertelen átvétel miatti extra költségekért.

A szolgáltatások díjai, fizetési mód

A szolgáltatásokon való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a szolgáltatás díjának befizetése.
A szolgáltatás díjait a foglalkozások oldalán leírt módon, bankkártyás fizetéssel vagy előre utalással lehet kiegyenlíteni. Az aktuális részvételi díjak a szolgáltatásokat bemutató oldalakon kerülnek meghatározásra.
A szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg a 4 főt. Ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik időpontban használható fel.

Elállás joga

A megrendelőt általánosságban indoklás nélküli elállási jog illeti meg a termék átvételétől számított 14 napon belül.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (hello@anyatermeszet.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a szolgáltató részére.
A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a Csomagpont futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a fogyasztó az elállási jogát. A nem tárgyi adathordozókra vonatkozó, eltérő elállási jogi lehetőséggel nem minden esetben kíván élni a szolgáltató, a vevőknek nyújtott extra garancia keretében. A vásárló minden esetben tájékoztatva van e jogáról e-mail formájában.
Részletek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak
fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával;
vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott
határidő lejárta előtt elküldi.
(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §sal összhangban gyakorolta.
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a
vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben a megrendelő élni kíván az elállási jogával, ezt írásban jelezheti a hello@anyatermeszet.hu email címre küldött elektronikus levélben. Az elállási nyilatkozatnak világosnak és egyértelműnek kell lennie, az indoklás okára nem kell kitérni. Az elállás tudomásra jutásától számított 8 napon belül visszatérítjük a vételárat a vevő részére a vevő által megadott bankszámlaszámra történő utalás formájában.

A 100% pénzvisszafizetési garancia érvényesítésének feltételei

A 100% pénzvisszafizetési garancia  a Palántázó Program Komplett Csomagjára és a Palántázó Program Trimeszter csomagjára érvényesíthető.
A műhelyfoglalkozás és előadássorozat díja  visszajár abban az esetben, ha a vevő 2021.12.31-ig jelzi annak igénybevételét a visszautaláshoz szükséges bankszámla adatok megadásával a hello@anyatermeszet.hu e-mail címre küldött levélben.
A visszautalás minden esetben bankszámlaszámra történik, másfajta visszatérítés nem lehetséges. A garanciát csak a vevő kérheti, hozzátartozó, rokon vagy más személy nem érvényesítheti. A 100% visszatérítés abban az esetben kérhető, ha a vevő nem vette igénybe a műhelysorozat, előadássorozati lehetőséget.

 

A garancia érvényesítésének menete

E-mailben jelezni kell a garancia igénybevételét a műhelysorozat, előadássorozat díjának visszautalásához szükséges bankszámla adatok megadásával. A sorozatok árának visszautalása  5 munkanapon belül történik meg. A vásárláskor kiállított számla sztornózásra kerül, a sztornó számla pedig kiküldésre.
A garanciaigény jelzésének megtörténte után azonnali hatállyal megszűnik a  vevő hozzáférése az előadássorozathoz járó ajándékok, tagságok, tananyagok,  szolgáltatások igénybevételéhez, vagy megvásárlási lehetőségéhez. Ennek nem feltétele a visszautalás sikeres megtörténte.
A garanciaigény érvényesítése az utalás elindításának pillanatáig vonható vissza, amint az utalás megtörténik és a számla sztornózásra kerül, erre már nincs mód.
A garanciával élő személynek a továbbiakban a szolgáltató megtagadhatja további termékek eladását vagy szolgáltatások nyújtását, egyéni elbírálás alapján.
A 100% pénzvisszafizetési garancia bármikor visszavonható, a visszavonás dátumáig történő vásárlásokra visszamenőleg természetesen a határidők betartásával érvényesíthető.

Szerzői jogok

A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a módszertani segédanyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel és kizárólag saját célra használja fel.

Az Anyatermészet Kártyacsomag
Az Anyatermészet Kártyacsomag képi és tartalmi elemei eredeti jellegüknél fogva szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogok közös műként a kártyacsomag alkotóit illetik, akik név szerint: Berecz Ági, Jana Lemke, Lara Kastelic, László Eszter, Looby Macnamara, Sara Galeotti és Valentina Cifarelli.
A kártyacsomag tartalmi vagy képi elemeinek többszörözése, bármilyen jellegű másolása, képfelvétel készítése, szkennelése, online tárhelyre való feltöltése, fizikai vagy online terjesztése, átdolgozása, illetve a nyilvánossághoz közvetítése élő vagy online környezetben (beleértve letöltés vagy befotózás utáni megosztása online felületeken), kizárólag a szerzők engedélyével lehetséges. A tartalmi vagy képi elemek engedély nélküli felhasználása egészben vagy azonosítható részekben (ingyenesen is) szerzői jogsértés fogalma alá esik.
Hogyan használhatod az AnyaTermészet Kártyacsomag tartalmi és képi elemeit:
A kártyacsomag tartalmi és képi elemeinek használata ismeretterjesztő eladás, oktatás céljára engedély kérése nélkül, az Anyatermészet Kártyacsomag és a szerzők neveinek megjelölésével lehetséges. Nyilvánosság esetén az előadásokon való megjelenítés engedélyköteles.
Ha a kártyacsomagot anyáknak kínált egyéni vagy csoportfoglalkozáshoz használnád, illetve blogbejegyzés, ajánlás, szakmai program, előadás vagy más online vagy offline tartalom/program keretében megemlítenéd, kérünk, a mellékelt AnyaTermészet Kommunikációs Csomag elemeit használd, illetve tüntesd fel a következő megnevezést: “AnyaTermészet Kártyacsomag, https://anyatermeszet.hu”.
A kártyákról az általunk készített, vízjeles képek felhasználhatóak nyilvánosan is. Ezeket keresd a Facebook oldalunkon és Facebook csoportunkban.
A szolgáltatásról hang vagy videó felvétel csak szolgáltató beleegyezésével készíthető. Amennyiben ilyen felvétel készül, arról a felvétel készítője a vevőket előre tájékoztatni köteles, és a felvételt a vevők, valamint a szolgáltató számára díjmentesen rendelkezésre bocsátja.
A vevő beleegyezik, hogy a szolgáltatások összefoglalóit, azok tapasztalatait a vevők teljes nevének megjelölése nélkül, csupán keresztnév megjelöléssel a szolgáltató nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon, Instagramon, hírlevélben példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a vevő a szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.
Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalra történő feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszüntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken.

 

Panaszkezelés

Panasz benyújtásának lehetőségei:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.,
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf: 20., Központi telefonszám: +36 1 459
4800 Faxszám: +36 1 210 4677
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség megyei kirendeltségei
Bírósági kereset benyújtása (Ptk. 2013. V. tv. és Polgári Perrendtartásról szóló 1952. III. tv.)

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Kelt, Budapest, 2021. szeptember 8.